ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΟΑΕΕ - ΤΕΒΕ - ΤΣΑ - ΤΑΕ - Αθήνα

ΟΑΕΕ - ΤΕΒΕ - ΤΣΑ - ΤΑΕ - Αθήνα

Ο.Α.Ε.Ε - ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1
Ακαδημίας 22 Αθήνα,  T.K.  106 71
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2103666302


Ο.Α.Ε.Ε - ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2
Σατωβριάνδου 18 Αθήνα,  T.K.  104 32
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2105285504


Ο.Α.Ε.Ε - ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 3
Ακαδημίας 22 Αθήνα,  T.K.  106 71
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2103729752


Ο.Α.Ε.Ε - ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 4
Ακαδημίας 22 Αθήνα,  T.K.  106 71
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2103729715


Ο.Α.Ε.Ε - ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ. Ο.Α.Ε.Ε. 5
Ακαδημίας 22 Αθήνα,  T.K.  106 71
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2103729741


Ο.Α.Ε.Ε - Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 6
Σατωβριάνδου 18 Αθήνα,  T.K.  104 32
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2105225516


Ο.Α.Ε.Ε - Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 7
Σατωβριάνδου 18 Αθήνα,  T.K.  104 32
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2105285567


Ο.Α.Ε.Ε - Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 8
Σατωβριάνδου 18 Αθήνα,  T.K.  104 32
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2105285575


Ο.Α.Ε.Ε - Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ 9
Σατωβριάνδου 18 Αθήνα,  T.K.  104 32
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2105243372


Ο.Α.Ε.Ε - Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 10
Ακαδημίας 22 Αθήνα,  T.K.  106 71
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2103666304


Ο.Α.Ε.Ε - Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 11
Ακαδημίας 22 Αθήνα,  T.K.  106 71
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2103729736


Ο.Α.Ε.Ε - Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 12
Ακαδημίας 22 Αθήνα,  T.K.  106 71
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2103729694


Ο.Α.Ε.Ε - Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 1 13
Σατωβριάνδου 18 Αθήνα,  T.K.  104 32
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2105285511


Ο.Α.Ε.Ε - Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 2 14
Σατωβριάνδου 18 Αθήνα,  T.K.  104 32
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2105285604


Ο.Α.Ε.Ε - Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 15
Ακαδημίας 22 Αθήνα,  T.K.  106 71
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2103729561


Ο.Α.Ε.Ε - Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 16
Ακαδημίας 22 Αθήνα,  T.K.  106 71
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2103729537


Ο.Α.Ε.Ε - Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ 17
Ακαδημίας 22 Αθήνα,  T.K.  106 71
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2103729790


Ο.Α.Ε.Ε - Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΣΟΔΩΝ 18
Ακαδημίας 22 Αθήνα,  T.K.  106 71
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2103729707


Ο.Α.Ε.Ε - Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ 19
Ακαδημίας 22 Αθήνα,  T.K.  106 71
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2103729705


Ο.Α.Ε.Ε - Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 20
Σατωβριάνδου 18 Αθήνα,  T.K.  104 32
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2105285560


Ο.Α.Ε.Ε - Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1
Σατωβριάνδου 18 Αθήνα,  T.K.  104 32
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2105285665


Ο.Α.Ε.Ε - Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ 2
Σατωβριάνδου 18 Αθήνα,  T.K.  104 32
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2105285598


Ο.Α.Ε.Ε - Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 3
Ακαδημίας 22 Αθήνα,  T.K.  106 71
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2103729730


Ο.Α.Ε.Ε - Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 4
Ακαδημίας 22 Αθήνα,  T.K.  106 71
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2103729728


Ο.Α.Ε.Ε - Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 5
Σατωβριάνδου 18 Αθήνα,  T.K.  104 32
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2105285531


Ο.Α.Ε.Ε - Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΑΘ/ΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 6
Σατωβριάνδου 18 Αθήνα,  T.K.  104 32
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2105285506


Ο.Α.Ε.Ε - Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 7
Σατωβριάνδου 18 Αθήνα,  T.K.  104 32
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2105285632


Ο.Α.Ε.Ε - Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (ΠΡΩΗΝ Τ.Α.Ε. 1) 8
Σατωβριάνδου 18 Αθήνα,  T.K.  104 32
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο


Ο.Α.Ε.Ε - Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (ΠΡΩΗΝ Τ.Α.Ε. 2) 9
Σατωβριάνδου 18 Αθήνα,  T.K.  104 32
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2105237583


Ο.Α.Ε.Ε - Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (ΠΡΩΗΝ Τ.Σ.Α.) 10
Σατωβριάνδου 18 Αθήνα,  T.K.  104 32
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2105285553


Ο.Α.Ε.Ε - Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΒΕ 1) 11
Σατωβριάνδου 18 Αθήνα,  T.K.  104 32
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2105222107


Ο.Α.Ε.Ε - Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΒΕ 2) 12
Σατωβριάνδου 18 Αθήνα,  T.K.  104 32
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2105233903


Ο.Α.Ε.Ε - Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΒΕ 3) 13
Σατωβριάνδου 18 Αθήνα,  T.K.  104 32
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2105285539


Ο.Α.Ε.Ε - Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΒΕ 4) 14
Σατωβριάνδου 18 Αθήνα,  T.K.  104 32
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2105285621


Ο.Α.Ε.Ε - Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 15
Σατωβριάνδου 18 Αθήνα,  T.K.  104 32
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2105224629


Ο.Α.Ε.Ε - Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 16
Σατωβριάνδου 18 Αθήνα,  T.K.  104 32
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2105285522


Ο.Α.Ε.Ε - Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 17
Σατωβριάνδου 18 Αθήνα,  T.K.  104 32
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2105285657


Ο.Α.Ε.Ε - Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ 18
Σατωβριάνδου 18 Αθήνα,  T.K.  104 32
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2105234563


Ο.Α.Ε.Ε - Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 19
Ακαδημίας 22 Αθήνα,  T.K.  106 71
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2103729628


Ο.Α.Ε.Ε - Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 20
Ακαδημίας 22 Αθήνα,  T.K.  106 71
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2103666004


Ο.Α.Ε.Ε - Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 1
Ακαδημίας 22 Αθήνα,  T.K.  106 71
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2103666005


Ο.Α.Ε.Ε - Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2
Ακαδημίας 22 Αθήνα,  T.K.  106 71
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2103729605


Ο.Α.Ε.Ε - Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 3
Ακαδημίας 22 Αθήνα,  T.K.  106 71
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2103729783


Ο.Α.Ε.Ε - Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 4
Αγίου Κωνσταντίνου 5 Αθήνα,  T.K.  104 31
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2105222779


Ο.Α.Ε.Ε - Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 5
Αγίου Κωνσταντίνου 5 Αθήνα,  T.K.  104 31
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2105274424


Ο.Α.Ε.Ε - Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΝΟΣ/ΚΗΣ&ΕΞΩΝΟΣ/ΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 6
Αγίου Κωνσταντίνου 5 Αθήνα,  T.K.  104 31
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2105274419


Ο.Α.Ε.Ε - Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝ/ΞΕΩΝ 7
Αγίου Κωνσταντίνου 5 Αθήνα,  T.K.  104 31
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2105274304


Ο.Α.Ε.Ε - Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝ/ΞΕΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 8
Αγίου Κωνσταντίνου 5 Αθήνα,  T.K.  104 31
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2105274328


Ο.Α.Ε.Ε - Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝ/ΞΕΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 9
Αγίου Κωνσταντίνου 5 Αθήνα,  T.K.  104 31
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2105274372


Ο.Α.Ε.Ε - Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝ/ΞΕΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 10
Αγίου Κωνσταντίνου 5 Αθήνα,  T.K.  104 31
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2105274386


Ο.Α.Ε.Ε - Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11
Αγίου Κωνσταντίνου 5 Αθήνα,  T.K.  104 31
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2105274302


Ο.Α.Ε.Ε - Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΤΜΗΜΑ 1 ΡΟΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 12
Αγίου Κωνσταντίνου 5 Αθήνα,  T.K.  104 31
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2105274362


Ο.Α.Ε.Ε - Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΤΜΗΜΑ 2 ΡΟΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 13
Αγίου Κωνσταντίνου 5 Αθήνα,  T.K.  104 31
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2105274322


Ο.Α.Ε.Ε - Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤ/ΣΗΣ ΕΦΑΡ/ΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 14
Αγίου Κωνσταντίνου 5 Αθήνα,  T.K.  104 31
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2105274341


Ο.Α.Ε.Ε - Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 15
Αγίου Κωνσταντίνου 5 Αθήνα,  T.K.  104 31
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2105274318


Ο.Α.Ε.Ε - Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΜ/ΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 16
Αγίου Κωνσταντίνου 5 Αθήνα,  T.K.  104 31
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2105274319


Ο.Α.Ε.Ε - Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 17
Σατωβριάνδου 18 Αθήνα,  T.K.  104 32
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2105285694


Ο.Α.Ε.Ε - Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 18
Σατωβριάνδου 18 Αθήνα,  T.K.  104 32
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2105285585


Ο.Α.Ε.Ε - Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 19
Σατωβριάνδου 18 Αθήνα,  T.K.  104 32
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2105285692


Ο.Α.Ε.Ε - Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 20
Σατωβριάνδου 18 Αθήνα,  T.K.  104 32
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2105285549


Ο.Α.Ε.Ε - Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΙ) 1
Αθήνα
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2105285691


Ο.Α.Ε.Ε - Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 1 2
Σατωβριάνδου 18 Αθήνα,  T.K.  104 32
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2105285534


Ο.Α.Ε.Ε - Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2 3
Σατωβριάνδου 18 Αθήνα,  T.K.  104 32
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2105285582


Ο.Α.Ε.Ε - Δ/ΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ&ΑΝΑΛ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 4
Ακαδημίας 22 Αθήνα,  T.K.  106 71
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2103666321


Ο.Α.Ε.Ε - Δ/ΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ&ΑΝΑΛ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΟΓ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 5
Ακαδημίας 22 Αθήνα,  T.K.  106 71
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2105285509


Ο.Α.Ε.Ε - Δ/ΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ&ΑΝΑΛ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 6
Ακαδημίας 22 Αθήνα,  T.K.  106 71
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2105285508


Ο.Α.Ε.Ε - Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 7
Αγίου Κωνσταντίνου 5 Αθήνα,  T.K.  104 31
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2105274306


Ο.Α.Ε.Ε - Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ 8
Αγίου Κωνσταντίνου 5 Αθήνα,  T.K.  104 31
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2105274305


Ο.Α.Ε.Ε - Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜ/ΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 9
Αγίου Κωνσταντίνου 5 Αθήνα,  T.K.  104 31
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2105274401


Ο.Α.Ε.Ε - ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 10
Ακαδημίας 22 Αθήνα,  T.K.  106 71
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2103729637


Ο.Α.Ε.Ε - ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 11
Αιόλου 102 Αθήνα,  T.K.  105 64
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2105274466


Ο.Α.Ε.Ε - ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΛΙΣΙΩΝ 12
Ακαδημίας 22 Αθήνα,  T.K.  106 71
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2103729637


Ο.Α.Ε.Ε - ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 13
Τσαλδάρη Παναγή (Πειραιώς) 46-48 Αθήνα,  T.K.  104 36
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2105274486


Ο.Α.Ε.Ε - ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΤΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 14
Ακαδημίας 22 Αθήνα,  T.K.  106 71
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2113729637


Ο.Α.Ε.Ε - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 15
Ακαδημίας 22 Αθήνα,  T.K.  106 71
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2103729789


Ο.Α.Ε.Ε - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 16
Ακαδημίας 22 Αθήνα,  T.K.  106 71
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2103729792


Ο.Α.Ε.Ε - ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ-Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 17
Ακαδημίας 22 Αθήνα,  T.K.  106 71
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2103729795


Ο.Α.Ε.Ε - ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ-ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 18
Ακαδημίας 22 Αθήνα,  T.K.  106 71
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2103666319


Ο.Α.Ε.Ε - ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ-ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 19
Ακαδημίας 22 Αθήνα,  T.K.  106 71
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2103729794


Ο.Α.Ε.Ε - ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ-ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 20
Ακαδημίας 22 Αθήνα,  T.K.  106 71
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2103729785


Ο.Α.Ε.Ε - ΠΕΡ. ΤΜΗΜΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (2) 1
Παπανικολή 3 Άγιοι Ανάργυροι,  T.K.  135 61
(Δ.  Αγίων Αναργύρων - Καματερού, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2102615124


Ο.Α.Ε.Ε - ΠΕΡ. ΤΜΗΜΑ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (1) 2
Λεωφόρος Μεσογείων 332 Αγία Παρασκευή,  T.K.  153 41
(Δ.  Αγίας Παρασκευής, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2106545941


Ο.Α.Ε.Ε - ΠΕΡ. ΤΜΗΜΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 3
Καραγιώργη Στέλιου 4 Ηράκλειο,  T.K.  141 21
(Δ.  Ηρακλείου, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο  - Φαξ
Τηλ. : 2102706365  - Φαξ : 2102706382


Ο.Α.Ε.Ε - ΠΕΡ. ΤΜΗΜΑ ΔΑΦΝΗΣ 4
Ηλιού Ηλία 68 Αθήνα,  T.K.  117 44
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2109012677


Ο.Α.Ε.Ε - ΠΕΡ. ΤΜΗΜΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ & ΒΥΡΩΝΑ 5
Μουρκούση Χ. & Α. Ζωγράφος,  T.K.  157 73
(Δ.  Ζωγράφου, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2107719289


Ο.Α.Ε.Ε - ΠΕΡ. ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (1) 6
Αριστείδου 153 Καλλιθέα,  T.K.  176 72
(Δ.  Καλλιθέας, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2109538354


Ο.Α.Ε.Ε - ΠΕΡ. ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (2) 7
Αριστείδου 153 Καλλιθέα,  T.K.  176 72
(Δ.  Καλλιθέας, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2109538381


Ο.Α.Ε.Ε - ΠΕΡ. ΤΜΗΜΑ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 8
Καραγιώργη Στέλιου 4 2102706382,  T.K.  141 21
(Δ.  Ηρακλείου, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο  - Φαξ
Τηλ. : 2106195801  - Φαξ : 2102706382


Ο.Α.Ε.Ε - ΠΕΡ. ΤΜΗΜΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (2) 9
Ιφιγενείας 50 Ηράκλειο,  T.K.  141 22
(Δ.  Ηρακλείου, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2102851276


Ο.Α.Ε.Ε - ΠΕΡ. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ (1) 10
Ακαδημίας 22 Αθήνα,  T.K.  106 71
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2103729604


Ο.Α.Ε.Ε - ΠΕΡ. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ (2) 11
Ακαδημίας 22 Αθήνα,  T.K.  106 71
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2103729674


Ο.Α.Ε.Ε - ΠΕΡ. ΤΜΗΜΑ. ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (2) 12
Λεωφόρος Μεσογείων 332 Αγία Παρασκευή,  T.K.  153 41
(Δ.  Αγίας Παρασκευής, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2106547728


Ο.Α.Ε.Ε - ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 13
Λεωφόρος Μεσογείων Αγία Παρασκευή,  T.K.  153 41
(Δ.  Αγίας Παρασκευής, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2106512927


Ο.Α.Ε.Ε - ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΣΟΔΩΝ 14
Λεωφόρος Μεσογείων Αγία Παρασκευή,  T.K.  153 41
(Δ.  Αγίας Παρασκευής, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2106513380


Ο.Α.Ε.Ε - ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣ/ΞΗΣ 15
Λεωφόρος Μεσογείων Αγία Παρασκευή,  T.K.  153 41
(Δ.  Αγίας Παρασκευής, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2106515883


Ο.Α.Ε.Ε - ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 16
Λεωφόρος Μεσογείων Αγία Παρασκευή,  T.K.  153 41
(Δ.  Αγίας Παρασκευής, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2106532544


Ο.Α.Ε.Ε - ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 2 17
Λεωφόρος Μεσογείων Αγία Παρασκευή,  T.K.  153 41
(Δ.  Αγίας Παρασκευής, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2106511592


Ο.Α.Ε.Ε - ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 18
Λεωφόρος Μεσογείων Αγία Παρασκευή,  T.K.  153 41
(Δ.  Αγίας Παρασκευής, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2106513920


Ο.Α.Ε.Ε - ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 19
Αγίου Κωνσταντίνου 5 Αθήνα,  T.K.  104 31
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2105220652


Ο.Α.Ε.Ε - ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΑΠΟΣ/ΞΗΣ 20
Αιόλου 102 Αθήνα,  T.K.  105 64
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2103252648


Ο.Α.Ε.Ε - ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣ/ΞΗΣ 1
Αγίου Κωνσταντίνου 5 Αθήνα,  T.K.  104 31
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2105274433


Ο.Α.Ε.Ε - ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
Αγίου Κωνσταντίνου 5 Αθήνα,  T.K.  104 31
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2105274382


Ο.Α.Ε.Ε - ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 3
Αγίου Κωνσταντίνου 5 Αθήνα,  T.K.  104 31
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2105274405


Ο.Α.Ε.Ε - ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 1 4
Αγίου Κωνσταντίνου 5 Αθήνα,  T.K.  104 31
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2105274460


Ο.Α.Ε.Ε - ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 2 5
Αγίου Κωνσταντίνου 5 Αθήνα,  T.K.  104 31
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2105274442


Ο.Α.Ε.Ε - ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 6
Αγίου Κωνσταντίνου 5 Αθήνα,  T.K.  104 31
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2105274397


Ο.Α.Ε.Ε - ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΙΛΙΣΙΩΝ 7
Ακαδημίας 22 Αθήνα,  T.K.  106 71
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2103729784


Ο.Α.Ε.Ε - ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΙΛΙΣΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 8
Ακαδημίας 22 Αθήνα,  T.K.  106 71
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2103729646


Ο.Α.Ε.Ε - ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΙΛΙΣΙΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΣΟΔΩΝ 9
Ακαδημίας 22 Αθήνα,  T.K.  106 71
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2103729509


Ο.Α.Ε.Ε - ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΙΛΙΣΙΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣ/ΞΗΣ 10
Ακαδημίας 22 Αθήνα,  T.K.  106 71
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2103729681


Ο.Α.Ε.Ε - ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΙΛΙΣΙΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 11
Ακαδημίας 22 Αθήνα,  T.K.  106 71
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2103729641


Ο.Α.Ε.Ε - ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΙΛΙΣΙΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 1 12
Ακαδημίας 22 Αθήνα,  T.K.  106 71
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2103729669


Ο.Α.Ε.Ε - ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΙΛΙΣΙΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 2 13
Ακαδημίας 22 Αθήνα,  T.K.  106 71
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2103729653


Ο.Α.Ε.Ε - ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΙΛΙΣΙΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 1 14
Ακαδημίας 22 Αθήνα,  T.K.  106 71
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2103729522


Ο.Α.Ε.Ε - ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΙΛΙΣΙΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 2 15
Ακαδημίας 22 Αθήνα,  T.K.  106 71
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2103729717


Ο.Α.Ε.Ε - ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΙΛΙΣΙΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 16
Ακαδημίας 22 Αθήνα,  T.K.  106 71
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2103729635


Ο.Α.Ε.Ε - ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 17
Τσαλδάρη Παναγή (Πειραιώς) 46-48 Αθήνα,  T.K.  104 36
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2105275951


Ο.Α.Ε.Ε - ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 18
Τσαλδάρη Παναγή (Πειραιώς) 46-48 Αθήνα,  T.K.  104 36
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2105275806


Ο.Α.Ε.Ε - ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΕΣΟΔΩΝ 19
Τσαλδάρη Παναγή (Πειραιώς) 46-48 Αθήνα,  T.K.  104 36
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2105275808


Ο.Α.Ε.Ε - ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣ/ΞΗΣ 20
Τσαλδάρη Παναγή (Πειραιώς) 46-48 Αθήνα,  T.K.  104 36
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2105275837


Ο.Α.Ε.Ε - ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
Τσαλδάρη Παναγή (Πειραιώς) 46-48 Αθήνα,  T.K.  104 36
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2105275957


Ο.Α.Ε.Ε - ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 2
Τσαλδάρη Παναγή (Πειραιώς) 46-48 Αθήνα,  T.K.  104 36
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2105275891


Ο.Α.Ε.Ε - ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 1 3
Τσαλδάρη Παναγή (Πειραιώς) 46-48 Αθήνα,  T.K.  104 36
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2105275821


Ο.Α.Ε.Ε - ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 2 4
Τσαλδάρη Παναγή (Πειραιώς) 46-48 Αθήνα,  T.K.  104 36
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2105275818


Ο.Α.Ε.Ε - ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 5
Τσαλδάρη Παναγή (Πειραιώς) 46-48 Αθήνα,  T.K.  104 36
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2105275954


Ο.Α.Ε.Ε - ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 6
Λεωφόρος Βενιζέλου Ελευθέριου 288 (Λεωφόρος Θησέως) & Ευριπίδου Καλλιθέα,  T.K.  176 75
(Δ.  Καλλιθέας, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2109483976


Ο.Α.Ε.Ε - ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΣΟΔΩΝ 7
Θησέως 288 & Ευριπίδου Καλλιθέα,  T.K.  176 75
(Δ.  Καλλιθέας, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2109483166


Ο.Α.Ε.Ε - ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 8
Λεωφόρος Βενιζέλου Ελευθερίου 288 & Ευριπίδου Καλλιθέα,  T.K.  176 75
(Δ.  Καλλιθέας, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2109483978


Ο.Α.Ε.Ε - ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 2 9
Λεωφόρος Βενιζέλου Ελευθερίου 288 & Ευριπίδου Καλλιθέα,  T.K.  176 75
(Δ.  Καλλιθέας, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2109483727


Ο.Α.Ε.Ε - ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 10
Λεωφόρος Μεσογείων Αγία Παρασκευή,  T.K.  153 41
(Δ.  Αγίας Παρασκευής, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2106513702


Ο.Α.Ε.Ε - ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 11
Αιόλου 102 Αθήνα,  T.K.  105 64
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2105238591


Ο.Α.Ε.Ε - ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΛΙΣΙΩΝ 12
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22 Αθήνα,  T.K.  104 36
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2103729637


Ο.Α.Ε.Ε - ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 13
Τσαλδάρη Παναγή (Πειραιώς) 46-48 Αθήνα,  T.K.  104 36
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2105245055


Ο.Α.Ε.Ε - ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΤΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 14
Λεωφόρος Βενιζέλου Ελευθερίου 288 & Ευριπίδου Καλλιθέα,  T.K.  176 75
(Δ.  Καλλιθέας, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2109484175


Ο.Α.Ε.Ε - ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15
Λεωφόρος Μεσογείων 364 Αγία Παρασκευή,  T.K.  153 41
(Δ.  Αγίας Παρασκευής, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2106511331


Ο.Α.Ε.Ε - ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 16
Αιόλου 102 Αθήνα,  T.K.  105 64
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2103252443


Ο.Α.Ε.Ε - ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ 17
Λέκκα 22 Αθήνα,  T.K.  105 62
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2103252831


Ο.Α.Ε.Ε - ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 18
ΜΑΜΟΥΡΗ 14 Αθήνα,  T.K.  105 62
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2108821534


Ο.Α.Ε.Ε - ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΛΙΣΙΩΝ 19
Ακαδημίας 22 Αθήνα,  T.K.  106 71
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2103729645


Ο.Α.Ε.Ε - ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 20
Τσαλδάρη Παναγή (Πειραιώς) 46-48 Αθήνα,  T.K.  104 36
(Δ.  Αθηναίων, Ν.  Αττικής)
Τηλέφωνο
Τηλ. : 2105275840