ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και δικτύων στην Θεσσαλονίκη

Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και δικτύων στην Θεσσαλονίκη

»
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ & ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Λουτρών 47, 572 00 Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης

Τηλέφωνο 239 402 5621


»
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ & ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

570 06 Βασιλικά Θεσσαλονίκης

Τηλέφωνο 239 602 2850