ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και δικτύων στην Αθήνα

Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και δικτύων στην Αθήνα

Web site

»
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Αναστάσεως 2, 156 69 Παπάγος Αττικής

Τηλέφωνο 210 650 8000


»
ΕΥΔΕΚ - ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

Βατάτζη 37, 114 72 Αθήνα Αττικής

Τηλέφωνο 210 642 8936


»
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 19, 114 73 Αντισυνταγματάρχη Τσιγάντε Ιωάννη Αττικής

Τηλέφωνο 210 650 8282


»
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τρικούπη Χαρίλαου 182, 114 72 Αθήνα Αττικής

Τηλέφωνο 210 644 9135


»
ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ

Αναστάσεως 2, 156 69 Αντισυνταγματάρχη Τσιγάντε Ιωάννη Αττικής

Τηλέφωνο 210 650 8424


»
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Αναστάσεως 2, 156 69 Αντισυνταγματάρχη Τσιγάντε Ιωάννη Αττικής

Τηλέφωνο 210 650 8389


»
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Αναστάσεως 2 & Αντισυνταγματάρχη Τσιγάντε Ιωάννη, 156 69 Παπάγος Αττικής

Τηλέφωνο 210 383 4606


»
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Αναστάσεως 2, 156 69 Αντισυνταγματάρχη Τσιγάντε Ιωάννη Αττικής

Τηλέφωνο 210 650 8339


»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αναστάσεως 2, 156 69 Αντισυνταγματάρχη Τσιγάντε Ιωάννη Αττικής

Τηλέφωνο 210 650 8050


»
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Αναστάσεως, 156 69 Παπάγος Αττικής

Τηλέφωνο 210 650 8892


»
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τρικούπη Χαρίλαου 182, 114 72 Αθήνα Αττικής

Τηλέφωνο 210 646 1204


»
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αναστάσεως 2 & Αντισυνταγματάρχη Τσιγάντε Ιωάννη, 156 69 Παπάγος Αττικής

Τηλέφωνο 210 650 8804


»
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ιπποκράτους 196 , 114 71 Αττικής

Τηλέφωνο 210 641 9820


»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Μουστοξύδη 7, 114 73 Αθήνα Αττικής

Τηλέφωνο 210 642 0359


»
ΟΑΣΠ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ξάνθου 32, 154 51 Νέο Ψυχικό Αττικής

Τηλέφωνο 210 672 8000


»
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Αναστάσεως 2, 156 69 Αντισυνταγματάρχη Τσιγάντε Ιωάννη Αττικής

Τηλέφωνο 210 650 8551


»
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙ

Αναστάσεως, 156 69 Αντισυνταγματάρχη Τσιγάντε Ιωάννη Αττικής

Τηλέφωνο 210 650 8390


»
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Νίκης 2, 105 63 Αθήνα Αττικής

Τηλέφωνο 210 331 0943


»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ -ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Αναστάσεως 2, 156 69 Παπάγος Αττικής

Τηλέφωνο 210 650 8805